Kroužky pro předškoláky

Milí předškoláci, představujeme vám kroužek, který můžete v naší škole navštěvovat i vy: Školička pro předškoláky.

 

Školička pro předškoláky

Vážení rodiče,

v letošním školním roce budeme pro budoucí prvňáčky pořádat Školičku pro předškoláky. V rámci Školičky se děti seznámí s budovou školy a poznají spolužáky. Hravou formou se zaměříme na přípravu dětí na zápis do 1. třídy, správnou výslovnost, početní představy, sluchovou analýzu a syntézu, uvolnění ruky, procvičíme paměť, myšlení i soustředění.

Termíny školičky budou upřesněny:

................. od .............. hodin do ............ hodin.

Školička probíhá každé první ................... v měsíci od ledna 2020: ..........................................

Školička je zdarma.

Přihlášení a informace na tel.: 378 027 042 

nebo na koutovami@zsujezd.plzen-edu.cz