Predátor běh Junior - ŠD

Dne 9.6.2021 proběhla „adrenalinová“ akce „Predátor běh junior“ v lese pod Chlumem ve spolupráci s panem Makoněm a jeho rodinou. Připravili pro naši družinu několik stanovišť, kde si děti mohly vyzkoušet své dovednosti, vědomosti, fyzickou obratnost a praktické úkoly. Vědomostní „poznávačka“ otestovala, jak dobře děti znají přírodu. Na šikmé dřevěné stěně, slackline a provazovém žebříku zjistily, jak jsou zdatné fyzicky. Dalšími atraktivními úkoly byly: hod do „žabího“ koše a trefa kroužky na atrapu omotaného hada na kmeni. Velkým přínosem pro všeobecnou dovednost, bylo vyprošťování figuríny, která byla zaklíněna pod spadlým kmenem. Bylo třeba přemýšlet a následně spolupracovat ve skupině. Děti se naučily vyrobit nosítka pro raněného z větví, pytlů a triček a rovněž jej bezpečně přenést z místa na místo. Na závěr byla připravena ještě ukázka rozdělání ohně a jeho nezbytné uhašení.

Velmi si ceníme spolupráce, kterou nám pan Makoň s rodinou věnuje a tímto jim chceme vřele za nás vychovatelky, asistentky i všechny nadšené děti poděkovat.

Je skvělé zažít venku – v lese, něco tak báječného a užitečného !!!

  

 

Další fotografie najdete zde.