Školička pro předškoláky

Milí předškoláci, představujeme vám nový kroužek, který můžete v naší škole navštěvovat i vy.

Vážení rodiče,

v letošním školním roce budeme pro budoucí prvňáčky pořádat Školičku pro předškoláky. V rámci Školičky se děti seznámí s budovou školy a poznají spolužáky.

Hravou formou se zaměříme na přípravu dětí na zápis do 1. třídy, správnou výslovnost, početní představy, sluchovou analýzu a syntézu, uvolnění ruky. Procvičíme paměť, myšlení i soustředění. V rámci Školičky se děti seznámí s budovou školy a poznají spolužáky. Na Školičku prosíme, aby si děti přinesly: přezůvky a pití.

Termíny školičky:

Školička bude probíhat od února 2022 od  16:00 do 16:45.

Termíny: středa 23.2., 23.3.2022

Školička je zdarma.

Přihlášení a informace na koutovami@zsujezd.plzen-edu.cz nebo na tel.: 378 027 046