Školička pro předškoláky

Milí předškoláci, představujeme vám nový kroužek, který můžete v naší škole navštěvovat i vy.

Školička pro předškoláky

Vážení rodiče,

v letošním školním roce budeme pro budoucí prvňáčky pořádat Školičku pro předškoláky. V rámci Školičky se děti seznámí s budovou školy a poznají spolužáky. Hravou formou se zaměříme na přípravu dětí na zápis do 1. třídy, správnou výslovnost, početní představy, sluchovou analýzu a syntézu, uvolnění ruky, procvičíme paměť, myšlení i soustředění.

Termíny školičky:

Pondělí od 16,00hodin do 16,45 hodin.

Školička bude probíhat od ledna 2019, termíny: 7. ledna, 4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května.  

Školička je zdarma.

Přihlášení a informace na tel.: 378 027 042 

nebo na fejtovaev@zsujezd.plzen-edu.cz