Školička pro předškoláky

Milí předškoláci, představujeme vám nový kroužek, který můžete v naší škole navštěvovat i vy.

Školička pro předškoláky

Vážení rodiče,

v letošním školním roce budeme pro budoucí prvňáčky pořádat Školičku pro předškoláky. V rámci Školičky se děti seznámí s budovou školy a poznají spolužáky. Hravou formou se zaměříme na přípravu dětí na zápis do 1. třídy, správnou výslovnost, početní představy, sluchovou analýzu a syntézu, uvolnění ruky, procvičíme paměť, myšlení i soustředění.

Termíny školičky:

Každé 2. pondělí v měsíci od 16:15 do 17:00 hod.

Školička bude probíhat od ledna 2020, termíny:  13. 1., 10. 2., 9. 3. 2020

Školička je zdarma.

Přihlášení a informace na tel.: 378 027 046 

nebo na koutovami@zsujezd.plzen-edu.cz