Uklidíme náš Chlum - akce Ukliďme Česko

V pátek 24.9.2021 se všichni naši žáci a pedagogové zhostili úklidu Chlumu, místa, které chceme chránit, kde si hrajeme a učíme se, s velkou vervou. Sesbírali jsme mnoho odpadků, nejvíce pak lahví, plechovek od nápojů a nedopalků i plastových obalů od potravin. Nejkurióznější nálezy: pilka na dřevo, boty, železná lopata a ruční pluh. Podle slov jednoho z žáčků, jsme odpadků našli více, než si myslel, že najdeme.

Moc jsme si úklid užili a alespoň trochu pomohli přírodě.


Děkujeme, že organizace Ukliďme Česko nám poskytla odpadové pytle a rukavice pro děti i učitele a Úřad Městského obvodu Plzeň 4 zajistil odvoz nasbíraného odpadu.

 

 

Další fotografie si můžete prohlédnout zde.