Vzdálená výuka

Vážení rodiče,

 

výuka bude probíhat prostřednictvím Vaší třídní učitelky a dalších učitelek jednotlivých předmětů, které Vás kontaktují e-mailem. Žádáme proto o zpětnou vazbu Vaší třídní učitelce, zda jste e-mail obdrželi. Pokud nedostaneme odpověď, budeme Vás kontaktovat telefonicky za účelem zajištění jiné formy komunikace. 

Třídní učitel bude 2x týdně zadávat učivo e-mailem, žáci, kteří tuto možnost nemají, budou mít úkoly v tištěné podobě v boxech před školou.

Výuka se bude uskutečňovat i formou videokonferencí prostřednictvím aplikace Zoom.

Pro domácí práci žáků prosím zaveďte desky (složky, šanony apod.) pro ukládání vypracovaných úkolů. Zakládejte i úkoly, které posíláte ke kontrole jednotlivým učitelům. Cílem je vytvořit kompletní portfolio žáka, které po návratu k běžné výuce ohodnotíme. Část učiva děti zapisují do svých školních a pracovních sešitů, ty budou také součástí hodnocení.

Vážení rodiče, věříme, že situaci společnými silami zvládneme. Nechceme děti zahrnout velkým množstvím úkolů, ale prosíme Vás o spolupráci při plnění učebního plánu a při kontrole splněných úkolů. Všichni učitelé jsou připraveni ke konzultacím s Vámi. 

Naším zájmem je, aby se dětem dobře vedlo, a přejeme Všem hlavně zdraví.

Za vedení školy 

Mgr. Helena Fenclová