Začátek školního roku

Vážení rodiče,

za pár dnů zahájíme nový školní rok. Ráda bych Vám podala několik informací ke školní    docházce, které vzešly z Manuálu MŠMT.

Těšíme se na všechny děti a škola už je připravena. Testování by mělo být pouze 3 krát:

Žáci budou testováni v termínech: 1.9, 6.9. a 9.9.

Žáci 1. třídy budou testováni 2.9., 6.9. a 9.9., abychom je nestresovali hned 1. den.

Přítomnost 3. osoby při testování je umožněna za dodržení hygienických opatření. Toto testování nebude ve třídě, ale v původním vchodu do budovy školy.

Testovaní žáci nosí roušky pouze ve společných prostorách. Žáci, kteří odmítnou testování se budou moci výuky zúčastnit za podmínky ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Žáci, kteří nemohou mít ze závažných důvodů ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest se musí prokázat lékařským potvrzením.

Po celou dobu pobytu dětí ve škole budou dodržována zvýšená hygienická pravidla:

-        dodržování zásad osobní hygieny

-        mytí nebo dezinfekce rukou

-        větrání učeben a ostatních prostor školy

-        zvýšený úklid a dezinfekce všech užívaných prostor

-        omezení vstupu dalších osob do budovy školy

Třídní učitelé budou od září vytipovávat žáky, kteří potřebují doučování. Doučování je hrazeno z prostředků MŠMT. Cílem doučování je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky. Doučování není součástí povinné školní výuky a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitelky školy. O konkrétním způsobu organizace a zařazení žáků Vás budou informovat třídní učitelé. V případě, že žák bude pro doučování vybrán a zákonný zástupce vyjádří      souhlas, je účast žáka na doučování povinná.

Vážení rodiče, děkuji Vám za skvělou spolupráci, moc si toho vážím. Věřím, že školní rok 2021/22 spolu opět zvládneme v klidu a pohodě.

Mgr. Fenclová Helena

ředitelka školy