Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
378 027 040
724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Atletika pro děti

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

PROSIT

Se školou na golf

Pohár vědy

Celé Česko čte dětem

Tvořivá školka 

Veselé Vánoce seniorům

Vánoce znamenají pro většinu z nás období štěstí, hojnosti, pohody a rodinného souznění. Samozřejmě tomu předchází předvánoční shon přinášející fyzické i psychické vyčerpání. Vše je rázem zapomenuto příchodem Štědrého dne.

 

Jak ale toto období vnímají lidé, kteří nemohou čas trávit v domě svých nejbližších, a navíc jsou odkázáni na pomoc a péči zdravotních a sociálních pracovníků? Těžko říci, zda bychom si to vůbec dokázali představit.

 

Proto jsme s žáky školní družiny a výtvarného kroužku vyrobili přání a drobné dárečky, natrénovali několik koled. Ve středu 19.12.2019 jsme s několika děvčaty a chlapci strávili alespoň necelé dvě hodinky s babičkami a dědečky v Ústavu péče o seniory v Třemošné. 

 

V domě na nás hned dýchla poklidná atmosféra podtržená vánoční výzdobou a velmi příjemným personálem. Pro seniory byla naše návštěva překvapením. Zazpívali jsme, zahráli na flétnu, na kytaru, předali drobnosti, popřáli příjemné svátky a zdraví do nadcházejícího roku. My jsme si ale také odnesli – klidné laskavé pohledy, doteky jemných křehkých rukou, upřímná slova díků a úžasný klid v srdcích. My dospělí jsme měli navíc to štěstí, že jsme viděli přímo v akci naše žáky, jejich zprvu nesmělé hlásky při zpívání koled, pak váhavé kroky při předávání přáníček a dárečků. Zanedlouho se atmosféra uvolnila a k přání přibylo i několik dalších vět, povídání a společné zpívání.  Vždyť velká většina dětí ani takhle staré lidičky ve svém okolí nemá. 

 

Rády bychom touto cestou poděkovaly skvělým maminkám Mgr. Gabriele Kmečové a Janě Kostifálové, které nám s realizací návštěvy velkou měrou pomohly a věnovaly nám svůj volný čas.

 

Děkujeme.

M. Přibilová - vychovatelka ŠD

 

 

 

vytisknout stránku
Design by SITMP