Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
378 027 040
724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Atletika pro děti

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

PROSIT

Se školou na golf

Pohár vědy

Celé Česko čte dětem

Tvořivá školka 

Články autorů

 

Autor: Iva Pleskačová
Kontakt: PleskacovaIv@zsujezd.plzen-edu.cz

 

3. prosince 2017 23:12

V příloze naleznete důležité informace o příjímacích zkouškách na osmiletá gymnázia. Jakým způsobem budou probíhat testy, jaké můžete používat pomůcky, jak budou testy vypadat a další.

 
 

22. listopadu 2017 16:06

V loňském roce jsme podali MMP žádost o poskytnutí finanční dotace na podporu tělovýchovných aktivit. Projekt se nazýval: „Rozvíjení pohybových aktivit žáků, organizace Sportovních dnů." Žádali…

 
 

22. listopadu 2017 15:53

V loňském školním roce jsme podali žádost MMP o poskytnutí finanční dotace na podporu primární prevence rizikového chování. Projekt se nazýval: „Aktivní zapojení učitelského sboru a žáků do preventivních…

 
 

18. listopadu 2017 0:00

Chceme ve školní družině tvořit zdravý kolektiv bez výhrad, bez selekce. Naším cílem je zajistit žákům v oblasti prevence rizikového chování snadné zhodnocení momentální nestandartní situace, správné vyhodnocení a následné bezproblémové řešení. Chceme, aby si žáci vytvořili a zafixovali…

 
 

18. listopadu 2017 0:00

Na základě vyhlášení dotačního programu města Plzeň prostřednictvím OŠMT MMP na podporu aktivit k technickému vzdělávání v roce 2017 podala vychovatelka ŠD žádost o poskytnutí příspěvku 17 610,- Kč na vybavení malé pracovní dílny v prostorách školní družiny konstruktivními stavebnicemi,…

 
Design by SITMP