Informace o EVVO

Školní metodik EVVO: Mgr. Iva Pleskačová

 

 

 

 

 

Hlavní úkoly metodika prevence:

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

co je to ekologie už asi všichni z nás tuší. Nicméně, co je to Environmentální výchova, už tak známé není. Evnironmentální výchova je součástí životního prostředí. Na naší škole se snažíme vést děti k tomu, aby si vážili nejen přírody kolem nás, ale hlavně, aby si všímali a nebyli lhostejní ke svému bezprostřednímu okolí. Nemusíme zachraňovat deštné pralesy v Amazonii, stačí vzít hrábě do ruky a shrabat trávu před svým domem či posbírat odpadky poblíž školy. Třídíme odpad, pořádáme sběrné akce od papíru přes léčivé plody, začali jsme sbírat i textilní odpad a elektroodpad. Nevyhýbáme se ani besedám a seminářům. Pokud bude mít kdokoli z Vás zájem pomáhat s některými akcemi nebo přispět svým nápadem, budeme rádi.

Ekologii zdar!