Kontakty

Fakturační údaje:

Název:

Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace

Adresa:

Národní 1, 312 00 Plzeň

IČO:

70880093

Č.Ú.:

52235311/0100

ID DS:

wdsmq7z

 

Tel.:

 

378 027 040

Fax:

378 027 043

E-mail:

skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Web:

www.zsujezdplzen.cz

 

Další kontakty:     

  

 Ředitelka školy Mgr. Helena Fenclová

 378 027 040

 724 093 936

 fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz
 Zástupkyně ředitelky Mgr. Ilona Pleskačová 378 027 047
 pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz
 Referentka, kancelář Jana Beránková
 378 027 041 
 737 446 997
 berankovaja@zsujezd.plzen-edu.cz
 Účetní Zdeňka Antošová 378 027 043
 antosovazd@zsujezd.plzen-edu.cz
 Třída 1. Mgr. Michaela Koutová 378 027 042
 koutovami@zsujezd.plzen-edu.cz
 Třída 2. Mgr. Martina Zajícová Ornová 378 027 042
 OrnovaMa@zsujezd.plzen-edu.cz
 Třída 3.Mgr. Pavla Čmolíková378 027 042
 cmolikovapa@zsujezd.plzen-edu.cz
 Třída 4. Mgr. Ilona Pleskačová 378 027 047
 pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz
 Třída 5.  Mgr. Hana Techlová 378 027 042
 techlovaha@zsujezd.plzen-edu.cz
 Učitelka Mgr. Iva Pleskačová 378 027 042
 pleskacovaiv@zsujezd.plzen-edu.cz
 Vychovatelka Přibilová Miloslava 727 963 326
 pribilovami@zsujezd.plzen-edu.cz
 Vychovatelka Müllerová Jindřiška 727 963 326
 MullerovaJi@zsujezd.plzen-edu.cz
 Vychovatelka Bultasová Gabriela 727 963 326

 bultasovaga@zsujezd.plzen-edu.cz 

 Sborovna všichni učitelé 378 027 042
 Školní družina ranní budova školní družiny
 727 963 326
 378 027 054
 Školní družina budova školní družiny
 727 963 326
 378 027 054
 Jídelna budova školní družiny 378 027 053