Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
378 027 040
724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Atletika pro děti

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

PROSIT

Se školou na golf

Pohár vědy

Celé Česko čte dětem

Tvořivá školka 

Výchovné poradenství

 

Výchovný poradce: Mgr. Michaela Koutová

  

 

 • Konzultační hodiny:    po telefonické domluvě

 

Výchovný poradce

 • společně s třídními učiteli řeší výchovně – vzdělávací problémy žáků, na základě diagnostiky poruch učení a chování podává se souhlasem rodičů žádost o vyšetření žáků v akreditovaných zařízeních.

 

 Informace pro rodiče integrovaných žáků

 • žáci s výukovými problémy mohou navštěvovat Ambulantně nápravnou péči v naší škole ve čtvrtek od 7.15 hodin

 • v letošním školním roce řešíme Komisaře Vrťapku

 

Informace pro rodiče nadaných žáků

 • Klub nadaných žáků se schází v pátek od 7.15 hodin

 • v letošním školním roce jsme přihlášení do soutěže Pohár vědy Neurom 

    

Informace pro 5. třídu 

 

 

 

 Hlavní úkoly výchovné poradkyně:

 

 • péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

 • péče o žáky s výchovnými problémy

 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry a střediskem výchovné péče

 • spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů

 • poradenská činnost v oblasti volby povolání, přestup na 2.stupeň ZŠ, víceletá gymnázia

 • péče o vzdělávání žáků mimořádně nadaných

 • poradenská činnost pro rodiče

 • spolupráce se školním metodikem prevence

 

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (SPU)

Žáci, u kterých se projeví příznaky některých poruch učení, jsou po dohodě se zákonnými zástupci posíláni na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogických center. Na základě vyšetření a doporučení PPP se žákům věnujeme individuálně. V případě, kdy je diagnostikována některá (nebo více) z vývojových poruch učení, je na žádost zákonného zástupce dítěte vypracován individuálně vzdělávací program. V něm jsou uvedeny závěry a doporučení PPP, pomůcky a především na co konkrétně se budeme zaměřovat při individuálním přístupu k integrovanému žáku. Uvádí se zde také doba platnosti vyšetření a před jejím vypršením jsou žáci odesíláni na kontrolní vyšetření. Při klasifikaci se přihlíží k uvedené SPU a hodnocení je tolerantnější.

Všichni integrovaní a nadaní  žáci se vzdělávají podle učebního plánu v běžných třídách, kde je k nim přistupováno na základě individuálního vzdělávacího plánu.

   

Odkazy na webové stránky pro přípravu k přijímacím zkouškám

www.didaktis.cz – knižní nakladatelství,

www.zaskolou.cz, Jedná se o komplexní a velmi rozsáhlou službu, která zahrnuje látku třinácti hlavních předmětů Jejím hlavním cílem je pomoci dětem s přípravou do školy, zejména s přípravou na zkoušení, písemky a závěrečné testy.

www.scio.cz materiály pro studium i přípravu na přijímací zkoušky, organizace Národních srovnávacích zkoušek

www.zkousky-nanecisto.cz rady, informace, testy, přípravy k přijímacím zkouškám

http://portal.mpsv.cz/ vyhledávání škol a oborů, zaměstnanost, statistiky, informace z úřadů práce ČR

http://www.gwo.cz/  Průvodce světem povolání 

www.msmt.cz/ Stránky ministerstva školství

www.skoly-kurzy.cz  Programy pro přípravu na přijímací zkoušky

http://www.job-tip.cz Integrovaný systém typových pozic: - odkaz Kartotéka typových pozic

http://www.infoabsolvent.cz Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

http://www.odrogach.cz/  informační portál primární prevence,

http://www.drogy-info.cz/ Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

 

vytisknout stránku
Design by SITMP