Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
378 027 040
724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Atletika pro děti

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

PROSIT

Se školou na golf

Pohár vědy

Celé Česko čte dětem

Tvořivá školka 

Povinně zveřejňované informace

Následující informace jsou zveřejňovány v souladu se zákonem č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.

Název

Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení - poskytování základního a předškolního vzdělávání

Hlavní činnost

- poskytování základního a předškolního vzdělávání dle platných právních předpisů

- zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně

- zajištění školního stravování (školní jídelna) pro žáky a zaměstnance školy (výdejna jídel)

Doplňkové činnosti

- výkon správy majetku svěřeného městem Plzní

- zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

Zřizovatel - statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení

Adresa

Národní 76/1, 312 00 Plzeň 

Telefon

+420 378 027 040

+420 378 027 041

+420 378 027 042

E-mailskola@zsujezd.plzen-edu.cz

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:

Národní 76/1

Plzeň

312 00 Plzeň 12

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Národní 76/1

Plzeň

312 00

4.3

Úřední hodiny

Pondělí 9:00 - 13:00

Středa 9:00 - 13:00

4.4Telefonní číslaŘeditelka školyMgr. Helena Fenclová

+420 378 027 040

+420 724 093 936

Zástupkyně ředitelkyMgr. Ilona Pleskačová+420 378 027 047
Referentka, kancelářJana Beránková

+420 378 027 041

+420 737 446 997

ÚčetníZdeňka Antošová+420 378 027 043
Třída 1.Mgr. Michaela Koutová+420 378 027 046
Třída 2.Mgr. Martina Zajícová Ornová+420 378 042 042

5.

Případné platby lze poukázat

Škola, družina - Bankovní spojení

Stravné - Bankovní spojení

6.

Identifikační číslo organizace (IČ)

70880093

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.

Dokumenty

Rozpočet

ŠVP

Zřizovací listina

ÚMO Plzeň  4 

9.

Žádosti o informace

Místo a způsoby podání

10.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Směrnice při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Žádost o přijetí do ZŠ

Přihláška ke stravování

Žádost o poskytnutí informace

11.

Předpisy

Nejdůležitější předpisy:

 
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 Zákon č. 561/2004 Sb., školský  zákon

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání plnění PŠD

Vyhláška č. 14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpisy jsou přístupné  nahlédnutí v úředních hodinách organizace.

12.

Úhrady za poskytování informací.

 

Sazebník úhrad

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad - dosud nebylo řešeno

13.

Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

14.

Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

 

vytisknout stránku
Design by SITMP