Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
378 027 040
724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Atletika pro děti

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

PROSIT

Se školou na golf

Pohár vědy

Celé Česko čte dětem

Tvořivá školka 

Povinně zveřejňované informace

Následující informace jsou zveřejňovány v souladu se zákonem č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.

Úplný název povinného subjektu

Oficiální název 

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení - poskytování základního a předškolního vzdělávání

Hlavní činnost

- poskytování základního a předškolního vzdělávání dle platných právních předpisů

- zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně

- zajištění školního stravování (školní jídelna) pro žáky a zaměstnance školy (výdejna jídel)

Doplňkové činnosti

- výkon správymajetku svěřeného městem Plzní

- zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

Zřizovatel - statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství,mládeže a sportu

Zřizovací listina

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu

Organizační struktura

4.

Kontaktní poštovní adresa, tel., fax,

oficiální e-mail.

Kontaktní spojení

5.

Platby

Škola, družina - Bankovní spojení

Stravné - Bankovní spojení

6.

Identifikační číslo organizace (IČ)

70880093

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.

Dokumenty

Rozpočet

ŠVP

Zřizovací listina

9.

Žádosti o informace

Místo a způsoby podání

Osobně, písemně na adresu školy, elektronicky prostřednictvím elektronické pošty fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz nebo datové schránky ID: wdsmq7z .

Směrnice při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

10.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Kontakty

11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lzepodat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)

- poštou

- osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12.

Formuláře

Lze

- vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky ZŠ

- stáhnout zde

Žádost o přijetí do ZŠ

Přihláška ke stravování

Žádost o poskytnutí informace

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k povinné školní docházce

Zápis do ZŠ (duben)

Přihláška k povinné školní docházce

Odklad a předčasný nástup do ZŠ

Žádost o odklad PŠD

Žádost o předčasný nástup PŠD

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů,

podle nichž povinný subjekt

zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace

a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu,

a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

 

Nejdůležitější předpisy:

 
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 Zákon č. 561/2004 Sb., školský  zákon

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání plnění PŠD

Vyhláška č. 14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad

Dosud nebylo řešeno

16.

Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny

17.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zprávy

 

vytisknout stránku
Design by SITMP