Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
378 027 040
724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Atletika pro děti

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

PROSIT

Se školou na golf

Pohár vědy

Celé Česko čte dětem

Tvořivá školka 

Program na podporu volnočasových aktivit

  

Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017

 

   

 

Na základě vyhlášení dotačního programu Magistrátu města Plzně prostřednictvím OŠMT na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017 byla podána ŠD žádost o poskytnutí příspěvku na vystoupení historického šermu, žonglérů, na uskutečnění workshopů včetně korálkování, nájem Sokolovny, na následný plat lektora pro kroužek korálkování, materiál na vyrábění, ale i nákup pomůcek na žonglování, uhrazení lektorů-žonglérů, kteří by vedli pro všechny žáky školy 2 hodiny tělesné výchovy s předvedením a cvičením gymnastiky a akrobacie v duchu „nového cirkusu“.

 

Důvod k žádosti:

Cílem celého projektu bylo u žáků odstartovat zájem o jakoukoli z prezentovaných aktivit jako primární prevenci rizikového chování. Chtěli jsme žákům nabídnout kvalitní aktivní zábavu uvnitř i na čerstvém vzduchu s využitím jakéhokoliv prostoru a minimálními pořizovacími náklady na pomůcky a náčiní. 

Plánovali jsme uskutečnění jednorázové akce, která by otevřela žákům nové obzory. Chtěli jsme, aby měli žáci možnost nahlédnout do jiných oblastí moderních aktivit. V nabídce mělo být několik typů workshopů s dostatkem času na vyzkoušení. Poté jsme měli v úmyslu nakoupit pomůcky a materiál k rozvíjení těchto činností. Následovat mělo několik hodin probíhajících v rámci tělesné výchovy v duchu „nového cirkusu“ s akrobacií a gymnastikou. Současně byl naplánován v rámci školní družiny kroužek „korálkování“.

Ve školní družině probíhala celoroční motivace pod názvem „Putování dobou středověkou“. Na základě této motivace bylo postaveno celé zábavné odpoledne (v trvání cca 4 hodiny) i následné celoroční aktivity.

Školní družina nabízí řadu volnočasových aktivit, převážně se však týkají výtvarných a pracovně technických činností, které lákají ve velké míře dívky. Chlapci se zapojují v menším měřítku. Samozřejmě, že jsme vybaveni konstruktivními stavebnicemi, deskovými hrami…..  Vše je neustále využíváno, přesto při pobytu dítěte ve školní družině 5 dní v týdnu 2 – 5 hodin, je každá nová aktivita žádoucí a vítaná. Pokud však chceme probudit nový zájem, je třeba přijít s novými nápady, novými materiály, náročnějšími technikami.

Tento projekt byl směřován ke 130 současným žákům ZŚ Plzeň-Újezd, žákům, kteří naši školu již opustili, jejich rodičům i široké veřejnosti v místě konání a přilehlém Bukovci.

 

Současný stav:

Na realizaci původního projektu byl rozpočet stanoven na 113 900,-Kč. Podařilo se nám získat 18 000,-Kč, proto se neuskuteční projekt, ale aktivity se budou moci rozvíjet. I tuto částku považujeme za velký úspěch a věříme, že splní svůj účel. 

Za uvedenou částku jsme nakoupili:

ceny do soutěže školní družiny  

  1 236,- Kč

materiál na vyrobení žonglérských pomůcek

  2 948,- Kč

korálkové sady na vyrábění 

10 170,- Kč

korálky volné

  1 538,- Kč

ceny za sportovní a žonglérské soutěže

  2 108,- Kč

Celkem

18 000,- Kč

      

Závěr:

Nové činnosti ve školní družině byly odstartovány „Projektovým dnem ŠD“. Proběhl ve škole v několika učebnách formou stanovišť s volným pohybem žáků. Stanoviště byla spravována ochotnými rodiči nebo vychovatelkami družiny, žáci si volili své činnosti podle zájmu. Vyráběli jsme se žonglérské pomůcky, pracovali s korálky a sestavovali stavebnice Merkuru a Valachie Vario.

Jsem přesvědčena, že tímto zábavným odpolednem jsme zahájili novou etapu využití volného času našich žáků a jejich kamarádů. Žáci byli motivováni k tělesné aktivitě a vytrvalosti. V mnoha jsme probudili novou cílevědomost a zájem.

 Korálkování posiluje trpělivost a výrazně přispívá k rozvoji jemné motoriky. Žonglování vyzývá žáky k pobytu venku, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, konkuruje hrám na PC a telefonech, nahrazuje zastaralé „hry ulice“, které byly a jsou významné pro všestranný rozvoj dítěte. V neposlední řadě je třeba zmínit, že žáci venku získávají nové kontakty, mohou hrát kolektivní hry, spolupracovat s vrstevníky a společně využívat volný čas.  Nenásilnou formou je tak podporována tvořivost, empatie, komunikace, rozvíjí se kladné vlastnosti a společné soužití.

 

 MMP poskytl finanční příspěvek na podporu naší činnosti za účelem všestranného rozvoje žáků.

 

   

 

   

 

vytisknout stránku
Design by SITMP