Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
378 027 040
724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Atletika pro děti

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

PROSIT

Se školou na golf

Pohár vědy

Celé Česko čte dětem

Tvořivá školka 

Projekt sexuální výchovy: Moje cesta na svět

Tento projekt je úplnou novinkou v oblasti prevence. Tématem se zabývá „Národní iniciativa pro život“, která nabízí certifikované programy. Do projektu jsme zapojili žáky III.-V. třídy. Financován byl z prostředků dotace na podporu primární prevence rizikového chování, kterou vyhlásil Magistrát města Plzně.

 

 Moje cesta na svět – program pro žáky III. a IV. třídy

Program se uskutečnil ve 2 vyučovacích hodinách. Probíhal interaktivní formou, lektorka využila komunitní kruh, diskusi, práci ve skupině, hraní rolí, modelové situace a motivační příběhy.

 V první části se žáci přiměřeně věku seznámili s průběhem početí. Ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem.

Program Moje cesta na svět je určen pro mladší školní věk. Navazuje na témata v předmětu Člověk a jeho svět.

Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

 

Moje cesta na svět Plus – program pro žáky V. třídy

V první části se žáci seznámili s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce. Ve druhé části si prošli etapy lidského vývoje od početí k porodu a zabývali se a s procesem dospívání, komunikací a vztahovými dovednostmi pro zodpovědné partnerství.

Posláním programu je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Téma navazuje na témata v předmětu Přírodověda.

 V tomto projektu budeme pokračovat i v dalších letech.

vytisknout stránku
Design by SITMP