Návštěva Luftovy zahrady

Návštěva Luftovy zahrady s programem Animánie „Zahrada aneb pozor na kocoura“ na motivy knihy Jiřího Trnky byla uskutečněna v rámci dotačního programu Plzeňského kraje na podporu preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2017.

 

Návštěva Luftovy zahrady

   byla uskutečněna v rámci dotačního programu Plzeňského kraje na podporu preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2017.

 

Školní družina při ZŠ Plzeň-Újezd je svým složením i prací specifická. Naším cílem je zajistit žákům snadné splynutí s různorodým kolektivem. Chceme, aby se žáci stali součástí družiny a cítili se zde dobře.  V tomto duchu proběhla i návštěva Luftovy zahrady s programem Animánie „Zahrada aneb pozor na kocoura“ na motivy knihy Jiřího Trnky. Než jsme vstoupili do zahrady, byli jsme seznámeni s knihou Jiřího Trnky Zahrada a museli jsme vymyslet heslo k otevření vrátek. Stálo nás to dost velké úsilí, ale povedlo se. Pak se nás ujali 4 lektoři. Žáci byli velmi nenásilnou a nenápadnou formou rozděleni do skupin a procházeli jednotlivá stanoviště v zahradě. Pobavili se se psem (hra na skleničky s vodou, rytmika, poslech), prověřili svůj postřeh a jazyk u velryby (jazykolamy, čtení pozpátku), zúčastnili se plavby po moři (tvoření vln dle počasí, lov ryb a hra na sardinky), u kocoura si vymodelovali postavičky a animovali filmy, které potom všichni shlédli. Pohádková zahrada poskytla dětem krásné prostředí a nádech tajemna. Na závěr se opravdu objevil kocour a všechny nás ze zahrady vyhnal.  

Postřeh: včetně cesty jsme strávili venku 5,5 hodiny a poslední část jsme ještě absolvovali pěšky. Děti byly plné energie a dobré nálady. 

M. Přibilová - vychovatelka

 

Další fotografie najdete zde.