S policistou ulicemi Újezda

 

V pátek 20.5.2022 jsme absolvovali procházku „S policistou ulicemi Újezda“.
Naším cílem bylo probudit v dětech pocit zodpovědnosti sama za sebe.
S družinou chodíme vždy ve skupině, kde není třeba přílišné pozornosti. Děti se při pohybu po pozemních komunikacích i chodnících stávají součástí řízeného davu.
S nadpraporčíkem Ondřejem Hodanem jsme prošli několik přechodů, obytnými zónami, po chodníku i ulicí bez chodníku, zopakovali si pro nás důležité dopravní značky, vysvětlili si správné chování venku, kdy jsme jen sami za sebe.
Na terase před školní družinou jsme si podle obrázků připomněli nebezpečné situace a jejich řešení. Drobné dárky od policisty děti velmi potěšily a jistě budou dětem připomínat zásady, které jim nadpraporčík Ondřej Hodan předal.
                                                                                                              Miloslava Přibilová – vychovatelka ŠD