Organizace a platby

Organizace a platby školní družiny

ORGANIZACE ŠD OD 1. 9. 2021

1. 9. 2021 nefunguje ranní družina

ranní              od 6,30 hodin - pouze pro 1. a 2. třídu - od 2.9.2021

odpolední     do 16,30 - pouze pro 1. a 2. třídu  

                        do 15,30 - pouze pro 3. a 4. třídu

 

Od 1.9.2021 jsou stanoveny tyto poplatky:
Žáci navštěvující školní družinu hradí poplatek ve výši 150,- Kč na dítě a měsíc. Příspěvek se platí v září na měsíce září až prosinec a je splatný do 30. září, v lednu za měsíce leden až červen, splatný k 31. lednu. Platby za pobyt v ŠD se řídí Vnitřním předpisem ŠD - k nahlédnutí níže.  
 

  

Platba na účet: 52235311/0100

Ve zprávě pro příjemce bude uveden účel platby a příjmení dítěte.

Přihlašování a odhlašování provádějte pouze písemně a včas. Přeplatek vyúčtujte pomocí níže uvedeného formuláře.