Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
378 027 040
724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Podporujeme projekty

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Atletika pro děti

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Se školou na golf

Pohár vědy

Celé Česko čte dětem

Tvořivá školka 

O stravování

Pro školu zajišťuje obědy 22.ŽŠ v Doubravce. Veškeré potřebné informace Vám podá pí Hanzlíková - vedoucí školní jídelny 22. ZŠ., tel: 378 028 751.

V případě potřeby je možné pro vaše dítě zajistit obědy pro bezlepkovou dietu.

Možnosti plateb:

Složenkou na poště
- č. ú. 1023007015/5500,
- variabilní symbol přidělen - neznáte-li ho, pište jméno dítěte, ne rodné číslo

Na pokladně Reifeinsen banky
- č. ú. 1023007015/5500,
- jako variabilní symbol uvádějte identifikační číslo dítěte - strávníka,  neznáte-li ho, pište jméno dítěte, neuvádějte rodné číslo!

Inkasem - ZMĚNA INKASNÍHO ÚČTU!!! - informace naleznete .
- čísla účtů jsou uvedeny na přihláškách ke stravování,
- potvrzení o povolení k inkasu doneste spolu s přihláškou do kanceláře školní jídelny
- přihlášky si vyzvedněte v kanceláři ŠJ nebo jsou k dispozici na našich stránkách

- variabilní symbol je přidělen každému strávníkovi po jeho zapsání do datábáze

Přihlášení a odhlášení obědů:

Obědy přihlašujte na 22. ZŠ, u vedoucí školní jídelny - paní Hanzlíková
tel. číslo
378 028 751.

Odhlásit můžete ještě týž den do 8.00 hodin ráno na telefonních číslech 378 028 751, 604 412 227 nebo e-mailem: hanzlikovazd@zs22.plzen-edu.cz.

 

Z důvodu vyrovnání finanční normy budou odhlášky obědů na poslední dny školního roku ( 26.6., 27.6., 28.6.) přijímány do středy 26.6. do 8:00hod.

Provoz kanceláře školní jídelny o letních prázdninách.

1.7. – 4.7. 2019

12.8. – 30.8. 2019  

 od 7:00hod do 14:00hod     

 

  

Obědy ČERVEN:

1. kat. 7-10 let        24,- Kč x 20 dní = 480,-

2. kat. 11-14 let      27,- Kč x 20 dní = 540,- Kč

Číslo účtu je : 1023007015/5500

Jako VARIABILNÍ SYMBOL uvádějte IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE – STRÁVNÍKA nebo JEHO JMÉNO, neuvádějte rodné číslo!

PLATBU UHRAĎTE   PROSÍM   NEJPOZDĚJI DO 31. KVĚTNA. STRÁVNÍK, KTERÝ NEMÁ PRVNÍ DEN V MĚSÍCI ZAPLACENÉ OBĚDY NEMÁ NÁROK NA OBĚD.

POKUD ZAPLATÍTE OBĚDY OPOŽDĚNĚ, PŘINESTE DO KANCELÁŘE ŠJ POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ.

Pokud máte nějaké odhlášky obědů z minulého měsíce, zavolejte do kanceláře ŠJ a domluvíte se s paní Hanzlíkovou na částce, kterou je potřeba doplatit na další měsíc. Veškeré přeplatky se vrací na konci školního roku na účet nebo hotově v kanceláři ŠJ.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP