O stravování

Pro školu zajišťuje obědy 22. ŽŠ v Doubravce. Veškeré potřebné informace Vám podá pí Hanzlíková - vedoucí školní jídelny 22. ZŠ., tel: 378 028 751.

V případě potřeby je možné pro vaše dítě zajistit obědy pro bezlepkovou dietu.

 

Možnosti plateb:

Složenkou na poště
- č. ú. 1023007015/5500,
- variabilní symbol přidělen - neznáte-li ho, pište jméno dítěte, ne rodné číslo

Na pokladně Reifeinsen banky
- č. ú. 1023007015/5500,
- jako variabilní symbol uvádějte identifikační číslo dítěte - strávníka,  neznáte-li ho, pište jméno dítěte, neuvádějte rodné číslo!

Inkasem
- č. ú. 1023007015/5500,

- čísla účtů jsou uvedena na přihláškách ke stravování,
- potvrzení o povolení k inkasu doneste spolu s přihláškou do kanceláře školní jídelny
- přihlášky si vyzvedněte v kanceláři ŠJ nebo jsou k dispozici na našich stránkách

- variabilní symbol je přidělen každému strávníkovi po jeho zapsání do databáze

Přihlášení a odhlášení obědů:

Obědy přihlašujte na 22. ZŠ, u vedoucí školní jídelny - paní Hanzlíková
tel. číslo
378 028 751.

Odhlásit můžete ještě týž den do 8.00 hodin ráno na telefonních číslech 378 028 751, 604 412 227 nebo e-mailem: hanzlikovazd@zs22.plzen-edu.cz.

 

Volení obědů po internetu

Od 1.12. 2019 je možné si ve školní jídelně volit ze dvou druhů jídel.

Volbu je možné provést minimálně 3 dny před výdejem. Odhlášku lze provést nejpozději do 14hod na den následující (jen v pracovní dny). Od 20. v měsíci předchozím najdete na stránkách www.strava.cz jídelníček na měsíc následující a zde si můžete navolit stravu. Po zaplacení obědů jsou automaticky přihlášeny obědy č.1, chcete-li oběd č.2, provedete změnu na výše popsaných stránkách.

 

Každý strávník obdrží lísteček s přihlašovacími údaji, který obsahuje

internetové stránky: www.strava.cz

č. jídelny : 0387

Uživatelské jméno:

Heslo:

Po prvotním přihlášení si můžete kdykoliv uživatelské jméno, heslo nebo e-mail  změnit v  sekci nastavení.

Dojde–li ke ztrátě přihlašovacích údajů zavolejte nebo napište e-mail do kanceláře 22. ŠJ.

   

Objednávání stravy

 Údaje si můžete na stránkách uložit pro další přihlášení.

 

Jste přihlášeni do „své“ jídelny.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz. Aktualizace údajů na internetu se provádí pravidelně denně v pracovní dny ve 14:00hod. Objednávky na daný den se uzavírají s předstihem tří stravovacích dnů. Svačin, které se na stránkách zobrazují platí jen pro 22.ZŠ.

  

Dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu hanzlikovazd@zs22.plzen-edu.cz, nebo volat na telefonní číslo 378 028 751, 604412227

 

Mobilní aplikace

   

 

Obědy únor:

1. kat. 7-10 let        27,- Kč x 20 dní = 540,-

2. kat. 11-14 let      30,- Kč x 20 dní = 600,- Kč

Číslo účtu je : 1023007015/5500

Jako VARIABILNÍ SYMBOL uvádějte IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE – STRÁVNÍKA nebo JEHO JMÉNO, neuvádějte rodné číslo!

PLATBU UHRAĎTE   PROSÍM   NEJPOZDĚJI DO 31. LEDNA. STRÁVNÍK, KTERÝ NEMÁ PRVNÍ DEN V MĚSÍCI ZAPLACENÉ OBĚDY NEMÁ NÁROK NA OBĚD.

POKUD ZAPLATÍTE OBĚDY OPOŽDĚNĚ, PŘINESTE DO KANCELÁŘE ŠJ POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ 

Pokud máte nějaké odhlášky obědů z minulého měsíce, zavolejte do kanceláře ŠJ a domluvíte se s paní Hanzlíkovou na částce, kterou je potřeba doplatit na další měsíc. Veškeré přeplatky se vrací na konci školního roku na účet nebo hotově v kanceláři ŠJ.