Už měsíc jsou z nás školáci

Už je to měsíc, co jsme usedli do školní lavice a stali se z nás školáci. Někomu se měsíc může zdát jako krátká doba, ale my už jsme se naučili spoustu věcí. Zajímá vás, co už umíme?

 

Český jazyk

Všichni už s jistotou poznáme, napíšeme a přečteme tato písmena: A, Á, U, Ú, Ů, M, E, É, L, O, Ó, S, Š. Čteme a píšeme jednoduchá slova, dokonce už jsme zkoušeli napsat i první krátké věty. Psali jsme už i svůj první diktát. Všichni jsme uspěli na jedničku.

Matematika

Počítáme do pěti, trénujeme pravolevou orientaci, rozlišujeme pojmy první, poslední, předposlední, před, za, hned za, nahoře, dole, uprostřed apod. Porovnáváme čísla – větší, menší, rovná se a rozeznáváme základní geometrické útvary. Dokážeme vymyslet jednoduché slovní úlohy.

Prvouka

Seznámili jsme se s prostředím školy, máme přehled o profesích ve škole. Orientujeme se v okolí školy a uplatňujeme pravidla účastníků silničního provozu. Víme, jak se bezpečně chovat na silnici. A uvědomujeme si důležitost třídění odpadů. Odpad se snažíme správně třídit i v naší třídě.

Angličtina

Víme, kde všude se mluví anglickým jazykem a známe i jiné cizí jazyky. Umíme pozdravit, představit se a rozumíme základním instrukcím – otevři, koukej, poslouchej, ukaž. Pojmenujeme velké množství barev.