Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
378 027 040
724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

Ovoce do škol

Rodiče vítáni

Atletika pro děti

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

PROSIT

Se školou na golf

Pohár vědy

Celé Česko čte dětem

Tvořivá školka 

Otevření ZŠ

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření  bude škola opět otevřena v pondělí  25. 5. 2020. Prosíme Vás o sedělení třídní učitelce, zda Vaše dítě nastoupí 25. 5. 2020 do školy. Informaci zašlete e-mailem Vaší třídní učitelce do pátku 8. 5. 2020.

 

ŠD bude otevřena pro zapsané žáky 1. a 2. třídy od konce vyučování do 16,00 hod. Ranní družina nebude poskytována. Předběžný zájem žáků 1. a 2. ročníku rovněž sdělte do 8. 5. 2020.

 

Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel z organizačních důvodů - ne všechny paní učitelky a vychovatelky mohou nastoupit a musíme též dodržet limit nejvýše 15 žáků ve skupině.

 

Před nástupem do školy:

Zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení níže), součástí je i prohlášení, že dítě není v rizikové skupině obyvatelstva nebo nežije s takovou osobou ve společné domácnosti.

 

Škola bude otevřena v tomto režimu:

 

Vyučování

 • 1. – 3. třída - 4 vyučovací hodiny denně

4. – 5. třída - 5 vyučovacích hodin denně

 • Rozvrh hodin bude upřesněn.

 • Příchod a odchod ze školy probíhá ve stanovených časech dle konečného počtu skupin. Upřesníme po 18. 5. 2020.

Příchod mezi 7:40 – 8:30

Odchod mezi 11:30 – 12:30 – 1. - 3. třída

mezi 12:50 – 13:30 – 4. a 5. třída.

 • Jídelna bude otevřena - 22. ZŠ bude vařit 1 druh oběda.

 • Žáky ráno před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník a odvádí je ve skupině do třídy.

 • Prosíme, aby žáci a rodiče nechodili před školu dříve než v uvedených časech a dodržovali 2 m odstup.

 

Hygienická opatření

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.

 • Žáci budou sedět po jenom v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

 • Žák musí mít minimálně 2 roušky (nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest) a igelitový sáček na odložení používané roušky.

 • Žáci musí nosit roušky před školou, ve společných prostorách školy.

 • Žáci roušky při vyučování  odkládají do sáčků dle uvážení učitele, při skupinových aktivitách je mají nasazené.

 • Každých 15 minut se bude větrat.

 • V každé třídě, jídelně, ŠD,šatně a WC bude k dispozici dezinfekce rukou a bude zabezpečena dezinfekce všech prostor školy každý den.

 • Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

  

Zároveň bude zabezpečena výuka dálkovým způsobem pro žáky, kteří zůstávají doma.

 

Vážení rodiče, tato doba klade na nás všechny zvýšené nároky. Dle průběžných informací od třídních učitelek jsme vyučování dálkovým způsobem s Vaší skvělou pomocí úspěšně zvládli. Chci vám za to poděkovat. I my  jsme se za pochodu učili pracovat na dálku a seznamovali se s novými programy a technoligiemi. Je na Vašem uvážení, zda dítě do školy  poslat. Docházka v tomto období není povinná. Hodnocení žáka bude vycházet ze známek před uzavřením škol s přihlédnutím k hodnocení v 1. pololetí a portfoliím během domácího vzdělávání. Snažila jsem se, aby byl osloven každý žák naší školy, tak pevně věřím, že nikdo nezůstal bez podpory.

 

 Přeji Vám všem hodně zdraví a společně vše zvládneme.

Mgr. Helena Fenclová, ředitelka školy

 

 

 

 

vytisknout stránku
Design by SITMP